6502 Mikroişlemcisi
 

8- bitlik  kaydedicilere sahip

olması, yapısının basit olması 6502 nin özellikleridir.

 

56 farklı tipte komutu işleyebilir.

 

13 adresleme türüyle komut sayısı 151 e çıkabilir.

 

16 hatlı adres yolu vardır.

 

Üç durumlu devre: sinyalle verinin giriş çıkışına izin veren tampon

 

Transistör mantığı: yüksek hızlı, orta kapasiteli, yülsek güç tüketimli, düşük nem oranlı yüksek maliyetli

 

6502 nin hat giriş çıkışında( adres yolu) üç durumlu devre değil transistör mantığı kullanılır.

 

Veri yolu üç durumlu devrelerle tamponlanmıştır.

 

6502 işlemcisinin üzerinde osilatör ve saat sürücüleri vardır.

Osilatör iki fazlı saat sinyali üretir.

 

Osilatör giriş sinyaline ihtiyaç duyar. Sinyal 37. ayaktan uygulanır. İşlemcinin dahili devreleri 3. ayaktan Q1, 39. ayaktan Q2 sinyali üretir.

 

Adres yolu (A0-A15): 64 KB alanı destleyen 16 adres yolu vardır.

 

Veri yolu( D0-D7): İki yönlü sekiz adet veri yolu vardır.

 

Güç Girişi: İşlemci 8 nolu ayakta 5V ‘luk bir gerilimle çalışır.

 

Saat Sinyalleri: 3. ayaktan Q1, 39. ayaktan Q2 sinyali alır. Q2 sinyali bellek çipleri ve verigiriş/çıkış cihazlarında veri akışının senkronize bir şekilde yapılmasında kullanılır.

 

6502 mikroişlemcisinde en basit komut 2 mikrosaniyede, en karmaşık komut ise 7 mikro saniyede işlenir. Mikrosaniye µs şeklinde gösterilir.

 

Kontrol giriş hatları: IRQ, NMI, RES, SO,RDY

Kontrol çıkış hatları : SYNC, R/W

 

IRQ(4. AYAK) : Önlenebilir kesme ayağı.

NMI(6.AYAK): Önlenemeyen kesme ayağı.

RES(40.AYAK): İşlemci okuma ve yazma işlemini yasaklar.

RDY(2.AYAK): Bir komutun işlenmesindeki gecikmelerde kullanılır.

SO(38.AYAK):Taşma bayrağının kurulmasında kullanılır.

SYNC(7.AYAK): İşlemcideki hataları bulmada kullanılır.

R/W(34.AYAK): İşlemcideki o andaki verinin yönünü tayin eder.

 

Kaydediciler verinin hareketinde kullanılan bir birimlik bellek parçalarıdır.

 

Genel amaçlı kaydediciler: Akümülatör ve indis kaydediciler.

Özel amaçlı kaydediciler: PC(program sayıcısı), SP(yığın işaretçisi), P veya PSW (bayraklar)

Kullanıcıya gözükmeyen kaydediciler: IR(komut kaydedicisi), DR(veri kaydedicisi),DAR(Veri adres kaydedicisi, MAR( bellek adres kaydedicisi), MBR( Bellek veri kaydedicisidir.)

 

Akümülatör: İşlem görecek veriler önce bu kaydediciye alınır. 8 bitliktir.

 

İndis Kaydedicileri: Bellekteki toplu verilere erişmede kullanılır. Hesaplamalardaki ara değerler geçici olarak burada saklanır. Program döngüleirnde sayıcı olarak kullanılır.

 

Program sayısıcı(PC): İşlenme sırası gelen komutun adresini gösterir.16 bitliktir.

 

JMP komutuyla istenen adese yönlendirme yapılabilir.

 

Yığın İşaretçisi(SP): komut işlenirken geçici bir bellek kullanılır buna yığın işaretçisi denir.

 

Komut Kaydedicisi(IR): CPU, komut kodunu bellekten komut kaydedicisine getirir. Burada kod çözülür, hangi işlemin yapılacağı belirlenir.

 

Veri adres kaydedicisi (DAR): Üzerinde çalışılacak adres burada üretilir.

 

Veri Kaydedicisi (DR): Akümülatör gibi işlenen bilginin bellekte tutulmasında kulanılır. Fakat akümülatör gibi sonucu tekrar belleğe gönderemez.

 

Bellek Adres Kaydedicisi (MAR): Bellekten bir komut alınıp getirileceği zaman bu kaydediciye adres bilgisi konur.

 

Bellek veri kaydedicisi(MBR): Bellekten işlemciye veri getireleceğinde ilk bu kaydedici kullanılır.

 

İşlemci durum kaydedicisi/Bayraklar: P VEYA PSW: İşlenen komutların sonuçları bu bayraklara etki eder. İşlem bu sonuçlara göre yönlendirilir. 8 bitliktir.5. biti boş olup 5V’ a bağlanmıştır. Bayraklardan 5 i bir önceki işlemin sonucunu gösterir. Diğer ikisi kontrol bayraklarıdır. Toplam sekiztanedirler.

 

 

 

 

N-Negatif bayrak: İşaret bitidir. Eğer bayrak 0 ise veri pozitiftir. Bayrak 1 ise veri negatiftir.

 

V-Taşma Bayrağı: Sonuç -128 ile +127 arasında değilse taşma olur. Taşma varsa sonuç 1, taşma yoksa sonuç 0 dır.

 

N’ nin 1 olması demek kendinden sonraki bitlerin belirttiği sayıdan 128 çıkarılması demektir.

 

ÖRNEKLER.

bazı sayıların ikiye tümleyen ile gösterimi

 

B-Durdurma Bayrağı: BRK yani yazılım durdurma komutunu CPU ya bildirmek için kullanılır.

 

D-Ondalık Mod bayrağı: 1 olursa aritmetik işlemler BCD modunda , 0 olursa ikili işlemde yapar.

 

I-Kesme yetkisizleştirme bayrağı: 1 yapıldığında IRQ kesme talebi dikkate alınmaz. 0 ise IRQ dan kesme talebi geldiğinde mikroişlemci talebi sıraya alarak hemen cevap verir.

Z- Sıfır Bayrağı: Herhangi bir veri transferinde sonuç 0 ise bu bayrak 1 olur.

 

C- Elde Bayrağı: Aritmetik işlemler sonucu 8. bitten 9. bite geçiş varsa bayrak 1 olur.

 

Bellek adresleme: Bellek uzayı 256 sayfaya bölünmüştür. Sayfaların her biri 256 bayttır. İlk sayfaya sıfırıncı sayfa denir. Programın kullanacağı veriler buraya yerleştirilir.2. sayfa program kodlarının yerleştirildiği alandır.

 

Her bir port için bellekte dört adet adres ayrılır.

 

Mikroişlemci Kesmeleri: Bir program çalışırken işlemciye yeni bir sinyal gelmesi ve programın durdurulması işlemcinin başka işleme tahsis edilmesi. 6502 de üç adet donanım kesmesi ve bir adet yazılım kesmesi vardır.

 

Donanaım kesmeleri Reset, kesme talebi ve önlenemez kesmedir.

 

Yazılım kesmesi BRK komutudur.

 

 

 

 

 

 
  58584 ziyaretçi buradaydı.  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=